Medlemsmøter

Medlemsmøter

Medlemsmøter i Namsos Bys Historielag

Årsberetning og regnskap 2023

Vi arrangerer medlemsmøter i vår- og høstsemesteret med forskjellige foredragsholdere og innhold. Møtene holdes vanligvis på tirsdager kl. 18.00.

Vi er nå ferdig med vårens møter, men for høstterminen 2023 har vi følgende møteplan:

Tirsdag 12. september. – Tirsdag 10. oktober. – Tirsdag 14. november.  Temavalg for disse møtene er foreløpig ikke bestemt, men det vil være lokale historiske ting vi vil se nærmere på.

For vårsemesteret 2024 har vi følgende møteplan: Tirsdag 16. januar. – Tirsdag 13. februar. – Tirsdag 12. mars. – Tirsdag 11. april. – Tirsdag 14. mai.

Vi ønsker alle våre medlemmer velkommen til disse møtene, hvor vi serverer kaffe og lefse. Medlemmene betaler kr. 50,00 for dette. Vi ønsker også andre velkommen til disse møtene. De som ikke er medlemmer må betale kr. 100,00. Da får også de høre på våre foredrag og lære mere om byen vi bor i.

Har du ønsker om tema for disse møtene er det bare å kontakte oss på telefon 

913 76 610 og komme med forslag til tema og foredragsholdere. Så vil vi forsøke så godt vi kan å oppfylle disse ønskene.

Snakk med oss

Har du tips, eller noe interessant for laget, send oss gjerne innspill. Vi har god plass for bilder med historiske temaer, eller tekst og artikler.