Om laget

STYRET

Namsos bys historielag er et historielag i Namsos kommune. Det ble stiftet i 2011 av Espen Sandmo og Helge Aasen, og sistnevnte var også lagets første leder. Like etter oppstarten meldte laget seg inn i Landslaget for lokalhistorie. Pr. 2020 er Gunnar Hojem leder i Namsos bys historielag.

Laget «har til formål å fremme interesse for slekt- og lokalhistorie, byens utvikling, kulturvern, tradisjoner og samle inn og ta vare på kulturminner og samle alt som har betydning for Namsos bys historie og som kan fortelle om byens utvikling og folks livsvilkår gjennom tidene». I 2020 hadde historielaget ca. 300 medlemmer.

Namsos bys historielag utgir årbok og holder medlemsmøter hver måned med faglig innhold. Det arrangerer også byvandringer og historiske båtturer i blant annet Sør- og Nordnamsen og ruta Namsos-Rørvik.

Laget har ei billedsamling med ca. 3.000 bilder.

Laget er med i regionlaget Namdal historielag, som er et regionalt historielag som dekker Namdalen i Trøndelag. Laget, som ble stiftet 1. november 1946, har siden 1959 gitt ut Årbok for Namdalen. Det har 16 lokallag. I 2019 ble det omorganisert fra å være et lag for enkeltpersoner til å være et lag for de lokale historielaga i Namdalen. De ca. 800 medlemmene er omorganisert til å være abonnenter av Årbok for Namdalen.