Samtykkeerklaering

SAMTYKKEERKLÆRING

Jeg samtykker til at (sett inn medlemmets navn) kan behandle mine personopplysninger som beskrevet her:

  1. Personopplysninger som behandles:
  2. (Angi hvilke opplysninger som registreres. Navn, epostadresse, osv.)
  • Behandling som omfattes av denne samtykkeerklæringen er:
  • (Angi hvilken type behandling. Medlemsliste, abonnentliste, statistikk osv.)
  • Behandlingen av personopplysningene vil bare foretas med formål om å:
  • (Angi formålet. Utsending av informasjon, kontingentfaktura, adresselister som sendes trykkeri)

Jeg er kjent med at det er frivillig å samtykke og at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke tilbake.

For mer informasjon om hvordan vi behandler dine opplysninger, og dine rettigheter, se vedlagt personvernerklæring.

Sted, dato

Underskrift