Personvernserklæring

Namsos Bys Historielags personvernerklæring

Samtykkeerklæring

Denne personvernerklæringen gjør rede for vår håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester overfor medlemmer og andre vi jobber med. Behandlingsansvarlig i organisasjonen er lederen. Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til generalsekretæren.

Medlemskap

Vi innhenter navn, adresse, telefonnummer, postadresse og epostadresse fra tillitsvalgte i våre medlemslag. Disse opplysningene er grunnlag for rapporter på antall medlemmer. I tillegg trenger vi kontaktinformasjon på medlemmer for å kunne gi et tilstrekkelig tilbud og informasjon knyttet til medlemskapet. Når en person melder seg inn i Namsos bys historielag samtykker man til at vi bruker personopplysninger til distribusjon av ulike materialer, nyhetsbrev, invitasjon til arrangementer med mer. Ved avsluttet medlemskap blir disse personopplysninger tatt vare på av rent historisk verdi.

Epost og nyhetsbrev

Husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Som tillitsvalgt i et medlemslag hos oss blir du mottaker av medlemsbrev og andre relevante informasjonsskriv. For at vi skal kunne informere deg og laget ditt er sekretariatet helt avhengig av korrekte kontaktopplysninger. Denne lagres i en egen database, deles ikke men andre og du blir ikke kontaktet når du ikke lengre innehar tillitsverv. Dette avhenger selvsagt av at endringer blir innrapportert til sekretariatet.

Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler for å kartlegge besøkende og deres bruk. Se egen artikkel.

Påmelding kurs og arrangementer

I tilknytning til arrangementer samler vi inn informasjon, som navn og kontaktopplysninger, i tillegg til allergier og behov for tilretteleggelse. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere arrangementet og etter endt arrangement tas disse vare på av ren historisk interesse.

Samtykkeerklæring