Funnet i Havika

Dette er ahføoajpfjasæpjjfpæajpofja

Emil Astrup

Etter middelskolen fikk Elnan arbeid som volontør i Namdals Privatbank. Senere ble han både revisor og kasserer i Forretningsbanken. Da han gikk av ved oppnådd aldersgrense, hadde han vært bankmann i mer enn 50 år. I fritida var musikken den store og krevende hobbyen. Men han fikk i unge år også tid til å være turner. Han var med og stiftet Namsos turnforening i 1901, og var også medlem av det første styret i denne foreningen.