1940 - 1945

Med skråblikk på Namsos høsten 1940 (5)

Overhallsvegen i mai 1940. Vi ser restene etter Hojem-, Lindseth- og Bjerkan-gårdene.

I den femte artikkelen om livet i Namsos høsten 1940, er skribenten Peik (redaktør Anders Opsahl-Kaas) i Nordtrønderen kommet til Overhallsvegen.

«Overlegens hus på Katmohaugen har ofte vært god å ty til for huslause folk, og nå har advokat Christiansen fått plass for sine kontorer der. Her oppe øverst i Overhallsveien kan vi nesten si at vi har hatt byens sentrum etter at folk begynte å ta byen i besittelse igjen. Postkontoret har såleis holdt til i Asbjørn Olsens gård siden det flyttet fra Havika. Huseieren sjøl bor og har sine kontorer i annen etasje. Fru Skogvold som bodde her og behandlet giktsyke folk flyttet i sommer til Stabæk. De som lider av gikt savner henne og vi radiolyttere som ofte skyldte på henne når det skrapet i radioen, har fått vond samvittighet for vi har gjort henne urett. Forstyrrelsene er nemlig ikke blitt mindre.

 

Utenom postmester Ulriksen har postkontoret nå følgende funksjonærer: fullmektig G. Chr. Olsen, ekspeditørene Sigurd Røthe, Aksel Fjeldstad, Olaf Færø, H. Wålen og frk. Frang, samt postbudene Olaf Jordal, Arne Olsen, Joralf Alin og Ledang.

På nedsia av gata i Edmund Røthes hus holder lensmannskontoret til. Johs. Fuglår er trådt tilbake, neppe av alderdomstrykk, og hans sønn er konstituert. Hvem som blir ny lensmann er sjølsagt ikke godt å si, men det blir vel avgjort nokså smertefritt nå uten den vanlige rundgang. Vi hadde virkelig håpet at det skulle bli slagsmål, partipolitikk og intriger om denne saka, men nå slipper vi nok den fornøyelsen. I Lynums gård handler Leif Skillingstad. Han var en av de aller første som kom i gang med handelen da butikken var uskadd, men hyller og skuffer tømt og skrapet, sjølsagt.

Tannlæge Sørvig har kontorene sine her og bor her også privat nå. Tidligere har han bodd i sin villa på Gullholmstrand sia byen ble evakuert. Skomaker Buvik har verkstedet sitt i bakgården. Lynum og frue har bodd på hytta si på Spillumlandet og skal i vinter bo på Vikan i Klinga. Knut Aursnes vesle hus er meget innholdsrikt. Foruten at han sjøl bor der og har forretning har også sakfører Aursnes tilhold der og Namdalens Dampskipsselskap har kontorene sine i gården. I Arnøs hus holder tolderne til og da Nordtrønderen hadde lilleputtrykkeriet der før den flyttet, sa ondskapsfulle folk at også synderne var der. Namdal tollkontor bestyres av herr Næss. De andre funksjonærene på kontoret er Lydersen og Anker.

I Hans Evensens gård handler Samvirkelaget i kjelleren. Det skal forresten flytte nå og innrede seg i Evensens servicestasjon i Overhallsveien. I første etasje er apoteket mens apotekeren sjøl bor på Bjørum. Provisorer er Leivseth og Rønning og assistenter frøknene Ågesen og Havig. Gustav Eikrem er altmuligmann. Da de øvrige etasjene også er besatt har Evensen sjøl flyttet inn i bakgården etter at han og familien har bodd på landet i hele sommer og haust. Sagmos og Andersen, som bodde i bakgården før, bor nå på Skage.

Med de gjenværende tre husene i Overhallsveien, Åkerviks, Løvolds og Jakobsens har det ikke skjedd noen forandring. Mellom kirkegården og Aursnes hus bygger havnefogd Andersen.

Vi tar nå turen utover mot Tiendeholmen. Nedafor O. C. Dahls forretning (Kafe Birkelund) driver frk. Løvold Kafe Heimen i Homogården og i nabogården har Mine Viken spiseforretning, Gustav Larsens gård. Trillingene, som nå er mange år gamle, er framleis evakuert. Hjulstadgården er visstnok besatt av militære. På fylkesbilenes verksted er det stor trafikk av både sivile og militære. Karlgård er verksmester.

I Martin Bjørums gård har Else Evensen frisørforretning og i Reidar Andersens gård holder tyskernes Røde Kors til. Ute i Solvanggata er det ikke andre forandringer enn at Namsos trygdekasse har kontor i Gudmund Pettersens gård og oppe på Hønhaugen bygger sakfører Aursnes et hus som han har kjøpt på Namsskogan og flyttet nedover.

Ivar Aursnes som er formann i nemnda som administrerer svenskebygginga, har kontoret for dette arbeid i en spisebrakke som er satt opp for arbeiderne i svenskebyen i Overhallsveien på hjørnet av kirkegården. Kjellerer og grunnmurer er nå snart ferdig til alle de 50 nye husene som skal settes opp mellom kirkegården, Overhallsveien og Hønhaugen, og det er derfor en veldig skuffelse både for dem som har arbeidet med saka og for dem som skal få bo i det pene strøket at de er blitt vansker med å få fraktet husene hit.

Kringkastingsstasjon har vi, som dere vel vet, også her på stedet, men den har ennå ikke vært i bruk. Den ble gjort ferdig like etter at Norge ble med i krigen. Rundt det arealet den er bygget på hitafor museumshaugen, er det nå satt opp et høgt ståltrådgjerde. Hele jordet mellom oppkjøringene til Havig-Bjørum og Helseheimen er nå blitt militær brakkeby med 10-15 brakker. En offisersbrakke er bygget oppe ved prestegården. I brakkebyen er det også sørskilt forsamlingshus hvor det skal være forskjellig underholdning for soldatene og det vil nok trenges framover nå. Stedskommandanturet er flytte fra Ovesens gård og hit opp i brakkebyen. Daltrøa er også full av brakker, likeså er man snart ferdig med reisinga av 20 brakker på Hestmarka. Veien fra Overhallsveien til Kleppen er nå noe av en autostrada. At tyskerne regner med å være her lenge, vises på det for-seg-gjorte arbeid som er nedlagt i brakkebyene. Det er oppsatt pene gjerder og det er plantet gran og lerketrær langs brakkene.

Nei, vi må nedover igjen til naboene våre på Torvet. De har ventet på oss lenge. Trass i alt er det vel hit ned folk må for å bli riktig vel tilfredse. I nabobrakka vår nordover langs Gulbransons gate har Harald Frang frisørsalong for damer og O. B. Olsen har barberforretning, begge i store, rommelige lokaler. I samme brakke skal også H. Ågesen handle og Sklæts etterfølger, frk. Ystgård, har åpnet forretning i samme bransje som før.  På nordaustre hjørne har Hans Ofstad sin gullsmedforretning og på det nordvestre hjørne er Undertøyhuset som innehas av frk. Oltmann. I samme brakke på midten mot vest har Svend Svendsen sitt kontor. Elektrisitetsverkets brakke er meget stor og det er mange vi har truffet på gaten som har villet ha oss til å gjøre åtak på dette byggverket og si at brakka har kostet 37.000 kroner. Vi er glad for at vi ikke har gått på den limpinnen, for sjølsagt er den ikke blitt så dyr. I brakka er det innredet familiebolig til driftsbestyrer Aursand som i heile sommer har bodd i sin villa Fjordgløtt. For øyeblikket bor formannen i verkets styre, Wilhelm Jakobsen, i brakka inntil han får sitt eget hus ferdig.

De neste brakkene vegg i vegg langs Meyers gate er Johs. Bedsvaags, Susægs Kafe, baker Skipenes og L. Johansen. I mellom vår brakke og sistnevnte har Peer Gynt bygget et lite murhus av stein fra gamle tomter hvor Ingebrigtsen snart skal åpne sin kafe- og spiseforretning igjen. Vegg i vegg med denne brakka har e-verket et lagerhus og ved sia av dette igjen har O. Aune delikatesseforretning. Busch skotøyforretning danner så fløyen mot nord på dette brakkekomplekset i midten her på Torvet. Så livlig som de har vært i Overhallsveien har det ennå ikke vært her nede, men trafikken auker stadig og vi som holder til her mener å bære framtias fane i våre hender.»