Namsos bys Historielag

1940 - 1945

Hemmelige britiske invasjonsplaner avslørt etter 75 år

 

 

En utflyttet Namsosdame kom tilfeldigvis over en dokumentmappe på et arkiv i London tidligere i år. På forsiden sto det som tittel:

«NAMSOS PORT AND TOWN»

Artikkelen er skrevet av Gunnar Hojem

 

Materiellet er klassifisert som forsvarshemmelighet og er utarbeidet av det engelske «Inter-service Topographical Department i oktober 1944.

Hun ble selvsagt interessert i dette og når hun så hva mappa inneholdt tok hun likeså godt med seg dokumentene og overlot dem deretter til oss.

Dette er vi selvsagt svært takknemlige for idet vi nå kan dokumentere noe vi visste litt om, men som vi ikke hadde fått endelig bekreftet.

2_.jpg

Fantastisk kvalitet på arbeidet.

Etter å ha gått gjennom materiellet, sitter vi igjen med en følelse av å være imponert over det arbeidet og den detaljkunnskapen som er innbakt i dokumentet. Her finner man de mest utrolige og nøyaktige detaljer fra en krigsherjet by. Kunnskaper som de fleste Namsosinger neppe hadde hverken den gangen eller senere.

 

Det er også utarbeidet et særdeles detaljert kart over den indre del av Namsenfjorden fra og med Merranesset opp til gården Høknesnes. Samtlige kaier og utstikkere er analysert for å kontrollere styrke, dybder på alle sider, samt landgangsmuligheter rundt disse. Det er opplysninger om seilingsforhold, dybder gjennom hele fjorden fra Folla og inn gjennom alle tre fjordinnløpene til Namsos.

Kvaliteten på kartet og materiellet for øvrig er av så høy standard at man faktisk føler seg hensatt til dagens digitale virkelighet og muligheter.

 

Det er også en mengde oppdaterte bilder tatt både før og under krigen. På disse bildene er det til dels anført hvilke NS-personer som er viktige å ta hånd om og hvor de bor og har kontorene sine.

Samtlige tyske garnisoner/forlegninger er inntegnet og kategorisert. De har også listet opp hvor militære kjøretøy kan komme seg på land og hvor disse kan lagres over tid. Samtidig har de registrert hvor troppestyrker muligens kunne forlegges og hvor de kunne hente forsyninger fra.

Kartleggingen omfatter også til en viss grad Bangsund og Klinga, samt Lyngenfjorden.

 

3.jpg

 

De hadde gode kunnskaper om de tyske befestningene på Merranesset, samt den trebroa tyskerne hadde bygd fra Guldholmstranda til Merranesset.

Disse dokumentene viser at de allierte muligens planla en selvstendig invasjon i Namsos. Noe Winston Churchill ivret for hele tiden. Han ønsket å dele Norge i to deler ved å blokkere veien forbi Namsos og ved Mediå bru i Grong. Hadde de lykkes med dette vil det kunne blitt en effektiv blokade både for troppeforflytninger og mye annen tysk aktivitet. Han fikk imidlertid ikke noe gehør i Generalstaben for dette i krigens første fase.

 

Det kunne også ha vært en sannsynlig nytte for disse planene hvis den tyske overkommandoen i Norge ikke ville kapitulere etter ordre fra Tyskland. Det er jo kjent at krefter innen SS og NS gjerne ville fortsette krigen på norsk jord. Til tross for at krigen i Europa forøvrig var over. Heldigvis var Wehrmacht så veldressert at de lystret de ordrer de mottok fra den tyske overkommandoen i maidagene 1945.

 

Hadde en slik invasjon funnet sted ville de krigsopplevelsene Namsosingene opplevde våren 1940 antagelig fortonet seg som relativt harmløse. Dette kunne blitt en katastrofe for sivilbefolkningen i vårt område. Det er nok å se på hva invasjonen i Frankrike kostet av lidelser og drap fra 6. juni til midt i august 1944. - 20.000 franske sivile gikk tapt, 100.000 soldater på hver side av fronten måtte også bøte med livet. Krig er et ufattelig og meningsløst terrorvelde som rammer i alle retninger, men mest rammer det uskyldige sivile.

 

 

 

Uansett hvordan dette dokumentet skal vurderes, må man huske på at her har antagelig mange sivilpersoner vært involvert i arbeidet med å skaffe frem alle disse detaljopplysningene. Det var ofte et farefullt arbeide og som det nå i ettertid kan være vanskelig å vurdere helt og fullstendig. Det er hevet over tvil at de måtte ha hatt hjelp fra folk her i distriktet for å fremskaffe alle disse detaljene som vi finner i dokumentet.

 

 

file2-55.jpeg

 

nm.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalender

Desember 2021
M T O T F L S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

facebook