Namsos bys Historielag

1850 1900

Namsos kirke ble bygd i 1874

Namsos_kirke_ca._1890_2.JPG

Byens andre kirke som fikk stå i fred fra 1874 til den andre bybrannen i 1897.

 

I desember 1874 stod den andre Namsos-kirka ferdig etter brannen to år tidligere. Det var en stor begivenhet i byen, og fikk omtale i byens aviser.

23. september:

"Med de tvende store gjøremaal som foretages af vor kommune, nemlig arbeidet med kirkebygningen og paa vandværket, har det gaaet over al forventning raskt fremad.

Kirken, hvis taarn og spir netop i disse dage er reist, bliver med sine 3 prægtige hvælv et smukt gudshus, hvor menigheden, efter 2 aars trængsel i det lille bedehus, forhaapentlig snart kan møde frem til andagt.

 

Taarnet, der fra grundmuren har en høide af 120 fod, er rankt og smukt bygget, og tager sig særdeles godt ud paa længere hold. Kirkens klokker ere støbte af staal i Sheffield; den største har en diameterstørrelse af 42", og veier ca 1100 pund. Den mindstes diameterstørrelse er 32" og veier 550 pund. Kirken antages at blive færdig til jul.

Vandværksarbeidet der for tiden drives med ca, 70 mand, antages ogsaa at blive færdig iaar.

Søndag besøgtes byen af tvende notable reisende, nemlig prinsen af Bayern og hertugen av Medlenburg. DD. Høiheder der fulgte dampskibet "Nordstjernen", agtede sig til Finnmarken."

 

14. desember:

"Klokken 3 eftermiddag indvielsesdagen samledes en stor del af byens borgere sig til middag paa Aunes store sal. Indbudne vare foruden hr. biskopen og præsterne, bygmesteren samt bygningskommisionen. I alt var der samlet mellem 60 a 70 personer hvoriblandt nogle fra landet.

Fra samtlige paa havne liggende fartøier flaggedes, ligesom ogsaa fra en del huse; alle butikker og overnattigssteder vare lukkede. Nedenfor kirken var reist en fontæne, omgiven av frantrær, fra hvilke der rant en høi og smuk vandsøile, der fortalte os at nu var ogsaa vandet kommet."

 

Men kritikken mot kirkas orgel kom snart fram i media på nyåret i 1875:

"Det til vor nye kirke akskaffede orgelharmonium, som for første gang benyttede ved sidste gudstjeneste, viste seg, efter alle foremning at være saa svagt, at det er aldeles udugeligt til sin bestemmelse. Hvorfor vi kun udtaler et saare almindeligt ønske, naar vi foreslaar det traks ombyttet med et pipeorgel, hvortil der efter forlydene skal være flere tilbud, og hvortil folk siger med fornøielse at vilde bidrage."

Kalender

August 2020
M T O T F L S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

facebook