Namsos bys Historielag

1850 1900

Kampen mot pøbelherredømmet i Namsos (1895)

1895.jpg

Namsos sentrum på 1890-tallet.

 

I flere artikler framover vil vi se tilbake på forskjellige hendelser i byens historie, hentet fra lokalavisene. Denne gangen dreier det seg om kampen mot de lokale pøblene i Namsos-gatene i 1895.

 

"Vi omtalte nylig den slyngelstreg som var begaaet ved at skjære ned flaglinen paa Bedehusets flagstang. Vi har oftere seet os nødt til at omtale hærværk, som paa en eller anden maade er forøvet i pavillonen paa Bjørumsklumpen.

Ligeledes har vi ved anledning omtalt det utallige gange der enkelte raa mennesker har ved skriverier og tegninger at svine til paa vægge og stolper o.l.

 

 

Det vilde være en velgjerning mod samfundet om man engang kunde faa tag paa en af disse slyngler. Det er nok den almindelige mening at forøverne af disse heltebedrifter er at søge blant ungdommen.

I det hele klager folk i denne tid ret almindelig over ungdommens forhold. Vi tænker her nærmest paa ungdommen i byen. Vi vil ikke nævne den mangel paa høflighed som er saa almindelig blant en del af vor ungdom, men den maade hvorpaa en del af den unge slægt behersker vore gader, den forvorpenhed som ofte lægges for dagen i tale og handling, er af en saadan beskaffenhet at alvorlige mennesker ser med bekymring paa den slægt som vokser op.

Bortseet fra at den raahed man ofte bliver vidne til, er det dog for galt at folk som færdes i gaderne ligefrem skal forulempes af halvvoksne gadegutter.

 

Det er betegnede at naar en flok unge gutter har samlet sig paa et gadehjørne kan ofte spadserende ikke komme forbi, uden at maate gaa du i rendestenen dersom man ikke vil risikere ved uhøvisk tale eller paa anden maade at blive forulempet.

 

Under visse omstændigheder er det rimeligt at folk optager til overveielse det spørgsmaal hvad man kan gjøre for at modarbeide dette uvæsen i vore gader.

Forleden aften traadte en del borgere heri byen sammen til raadslagning om spørsmaalet, og der var fuld samstemmighed om at skulde ikke raaheden tage overhaand og vokse os over hovedet, maatte man med kraft optage kampen mot pøbelherredømmet.

 

Vi slutter os til dette arbeide og stiller os til tjeneste i kampen. Vi er ikke i tvil om at dersom alle skikkelige folk der ønsker anstændighed, orden og fred i vore gader, vil staa sammen i arbeidet ved at støtte politiet for at opnaa dette, saa skal det lykkes."

Kalender

August 2020
M T O T F L S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

facebook